بخشش والدين به فرزندان ووضعيت رجوع به مورد بخشوده شده

 بنام  خداوند دادگر

       عزیزی بنام منصور طی ایمیلی سوال نموده ونگاشته که:«...اینجانب یک باب مغازه را تحت عنوان هبه به فرزند خردسالم طی سند رسمی واگذار نموده ام .اکنون می خواهم آنرا مجددا بنام خودم کنم .آیا باتوجه به اینکه من ولی او می باشم می توانم چنین اقدامی کنم یا خیر؟خواهشمنداست مراراهنمائی کنید؟

      ازآنجائیکه سوال موصوف جنبه عمومی داشته و بعضاً مبتلاءبه شهروندان است لازم آمد که سوال و جواب را جهت عزیزان دروبلاگ طرح نمایم

     واما جواب مسئله:«اولاً درتعریف هبه شایسته توضیح ست که هبه به معنای بخشیدن مال به دیگری بدون دریافت عوض یا به عبارات واضح تر یعنی اعطاء وبخشیدن مال خود به دیگری بصورت رایگان ثانیاً: هرچند عقد هبه فی نفسه عقدی جایز است وبا مراجعه هریک ازطرفین معامله انحلال می یابد لیکن معامله واقع شده فی مابین شما با فرزند خردسالتان به استناد بند یک ماده803 قانون مدنی لازم وغیر قابل رجوع است .لذا هرچند حضرتعالی ولی ونماینده قانونی فرزندتان هستید لکن شایسته توجه است که تصرف ولی دراموال مولی علیه با رعایت غبطه ومصلحت ایشان صحیح است ودرصورت عدم رعایت مصالح مولی علیه ، ولی ضامن محسوب وملکف به اداء خسارات است.

ماده 803 قانون مدنی :«بعدازقبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر درموارد ذیل:1.درصورتیکه متهب پدریا مادر یا اولاد واهب باشد...»

/ 0 نظر / 82 بازدید