تقاضای طلاق به جهت ازدواج مجدد مرد

خانم ف طی ایمیل سوال نموده که:« همسرم وی بدون اجازه من اقدام به ازدواج با دختر 25ساله ای نموده است ومدتهاست که به جهت عدم تفاهم اخلاقی زندگی سختی را باوی تحمل نموده ام واکنون که اقدام به چنین اردواجی نموده دیگر حاضر به ادامعه زندگی مشترک با وی را ندارم.ومدتهاست که درمنزلی جدا از ایشان زندگی می کنم.می خواهم از شوهرم جدا شوم به نظر شما باید چکار کنم؟

.درپاسخ به سوال شهرونده محترم اذعان میدارد:سرکار خانم ازآنجائیکه متاسفانه امروز درجامعه طلاق که همواره امر مذموم بوده به جهت کثرت آن درحامعه قباحت آن ازبین رفته وشاید بتوان گفت اخیراً مبدل به مدی شده است وحانواده ها بدون آنکه به عواقب آن اندیشه کنندتصمیمات عجولانه ای می گیرند که منتهی به انحلال کانون گرم خانواده شده وفرزندانی را که روزی می توانستندعناصر مثبت اجتماع بشریت باشند به عناصر خطر ناک وخطر ساز مبدل می کنند لذا ضمن تاکید به دوری از گزینش آن وتوجه به عواقب ناگوارآن و توجه بیشتر به استحکام نظام خانواده خویش و سعی درکسف راهی برای جلب رضایت وایجاد تفاهم با طرف مقابل خود معطوف میدارم وجهت امتثال امر ، پاسخ به سوال ذیلا مرقوم میگردد

تا توانی پا ننه اندر طلاق            ابغض الاشیاء عندی الطلاق.

واما پاسخ سوال :«درقوانین ومقررات ایران تعدد زوجات برای مرد تجویز شده است.لکن برابر همین قوانین از مقدمات ازدوج دوم تحصیل اجازه زن اول یا اجاز از دادگاه می باشد حال اگر مردی بدون تحصیل اجازه از همسر اول خود ویا اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج دومی نماید فعل ایشان اولاٌ برابر ماده۱۷قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ماه۵۳ جرم بوده ومشمول مجازات است.ثانیا درصورتی که درسند نکاحنامه فی مابین همسر اول با شوهرش شرایط ضمن عقد ازدواج خصوصاٌ شرط دوازدهم که مقرر میدارد:(شرط۱۲-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خو اجرای عدالت ننماید)را زوجین در سند نکاحنامه امضاء نموده باشند زن می تواند در صورتی که مرد بدون اجازه وی اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد با تمسک به شرط مندرج درسند نکاحیه ضمن اثبات تجدید فراش زوج تقاضای طلاق نماید.چرا که درواقع درصورت تحقق شروط ضمن عقدمرد برابر سند نکاحیه اختیارات خود درامر طلاق رابا وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیربه زن تفویض نموده است.وزن می تواند با مراجعه به دادگاه مورد وکالت را به اجراء درآورد.»

/ 1 نظر / 22 بازدید
عسل

پدرم دو سال بعد ازدواج با مادرم ازدواج مجدد کرد نمی تونین زجری که تو این سالها کشیدمو تصور کنین الان با اینکه متاهلم ولی بازهم نمی تونم عذابی که کشیدمو فراموش کنم روزها وقتی تو خونه تنها هستم فقط یه گوشه می شینمو گریه می کنم همش می خواهم به شوهرم خیانت کنم....میدونین شما مردا یه ذره هم احساس ما رو درک نمی کنین چون تو اون قران لعنتی این حکم اومده فکر می کنین همه چیز درسته و مشکل از ما زنهاست که این قانونو قبول نداریم چون اون خدا که اصلا نمی دونم و جود داره یا نه و اگه داره به اندازه تمام دنیا ازش متنفرم این اجازه رو به شما داده می دونی چه عذابی داره وقتی شوهرت تو بغل یکی دیگه باشه ما زنها همونقدر عذاب می کشیم که شما مردها می کشین ولی چون قانون و حتی خدا هم ازمون دفاع نمی کنه کاری نمی تونیم بکنیم اما شما می تونین شما می تونین زن خیانتکارتونو بکشین و چون می تونین فکر می کنین این مساله برای شما مردها قابل هضم نیست ولی ما زنها می تونیم باهاش کنار بیایم به من بگو کی جواب اون همه عذاب مادرمو میده کی از ما بچه ها که انقدر تو زندگیمون عذاب کشیدیم حمایت می کنه خوشحالم که زنهای ما الان را به راه به شوهرای خودش