ديه قتل غير عمد ونحوه پرداخت آن

آقای محمد از مشهد سوال نموده که : من در ايام سيزده فروردين امسال با اتومبيلم تصادف کردم ودر اين حادثه عابر پياده اي را متاسفانه زير گرفته ام.و اتومبيلم نيزبيمه نبوده ميزان ديه آن چقدر است وچکار بايد انجام دهم؟

آقا محمد ضمن ابراز تاسف از بروز حادثه برای آن جناب در پاسخ به سوال عالی اذعان میدارد برابر بخشنامه صادره قوه قضائیه حداقل دیه یک نفر مرد مسلمان درسال جاری ۲۲۰۰۰۰۰۰تومان می باشد هرچند برابر ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی درصدمات وقتل غیر عمدقانونگذار دوسال .اما مجال پرداخت داده است لکن بهتر است حضرتعالی درپرداخت دیه مربوطه اقدام نمائید تا مشمول افزایش ناشی از تورم نشویداما درصورتی که توانائی پرداخت دیه را نداریدبااستناد به ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال۱۳۷۷ ضمن معرفی حداقل دونفر شاهد به دادگاه دادخواست اعسار ازپرداخت دیه مقرره تقدیم دادگاه نمایئد.همچنین به سایر بازدیدکنندگان وبلاگ توصیه می شود هیچگاه با اتومبیل بیمه نشده رانندگی نفرمایند .چرا که حادثه خبر نمی دهد؟؟!؟!؟

/ 2 نظر / 218 بازدید
فاطمه

دل غریب من از گردش زمانه گرفت/به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت/شبانه بغض گلو گیر من کنار بقیع/شکست دل از دیده اشک دانه دانه گرفت/ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم/سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت/نشان شعله و دود و نوای زهرا را /توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت/مصیبتی است علی را که پیش چشمانش/عدو امید دلش را به تازیانه گرفت/چه گفت فاطمه کان گونه با تاثر و غم/علی مراسم تدفین او شبانه گرفت/فراق فاطمه را بوتراب باور کرد/شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت

الناز

یکی از اقوام مون با یه عابری تصادف کرده هفته پیش،توی یه اوتبان 2بانده که پل عابرگذر و کمی اونطرفتر خط کشی عابر پیاده بود،اما اون شخص نه از پل استفاده کرده و نه از خط کشی یهو از وسط فضای سبز پریده تو خیابون و با این ماشین تصادف کرده ماشین بیمه داره و پلیس اون شخص رو مقصر دونسته اما به این فامیل ما هم گفته که تو هم باید دقت میکردی اون عابر همون شب فوت کرده و جرم فامیلمون شده قتل غیر عمد میخوام بدونم با پرداخت دیه ازاد میشه دیگه،آره؟ لطفا جواب بدین خیلی برام مهمه همین هفته 2شنبه دادگاهشه[ناراحت]